Úklid sněhu

Zajistíme kompletní zimní údržbu vaší střechy. Odklízíme sníh a led na obtížně dostupných místech za pomocí horolezecké techniky a výškových prací. V zimních měsících je nutné včas reagovat na přívaly sněhu a zamrzání žlabů (okapů) a svodů. U plochých střech z asfaltových pásů a měkčených PVC folií, nejčastěji v obchodních centrech a v administrativních budovách hrozí přetěžování střešní konstrukce a zatékání do objektu. U šikmých (sedlových) střech hrozí sesuv velké masy sněhu a ohrožení osob a majetku.